Vítejte!

Vítám Vás na genealogických stránkách rodu Milčák. Chtěl bych se zde s Vámi chtěl podělit o informace, které se mi podařilo během mého pátrání nasbírat.

A jak to vlastně začalo
?
Jednou jsem doma objevil rodné listy několika předků z matčiny strany - zažloutlé dokumenty se zajímavým, špatně čitelným písmem. Chvíli jsem se jimi probíral a dělal si různé poznámky a maloval příbuzenské vztahy. No a vývod předků z matčiny strany byl hotov - nejstarší předek Václav Havelka narozen roku 1825.
Můj otec pochází se Slovenska, takže žádné dokumenty použitelné k sestavení vývodu z jeho strany doma nemáme. Naštěstí se ale sestra mého dědečka genealogií zabývá a tak jsem měl k dispozici nejen vývod z otcovy strany, ale dokonce i částečný rozrod mého pra-pradědečka Josefa Milčáka narozeného v Brutovcích. Když jsem vše zakreslil do jednoho velkého stromu, stačilo už jen málo, v podobě zvěsti o vzdálených příbuzných v Americe, a můj nový koníček - genealogie, neboli pátrání po předcích - byl na světě.

Co je mým cílem?
V mém případě nejde jen o dohledání přímých předků, ale spíše o zmapování našeho rodu. A protože příjmení Milčák není zrovna obvyklé, rád bych se pokusil pospojovat jednotlivé rodiny a nalézt tak zakladatele rodu Milčák.

Jak jsem daleko?
Své pátrání jsem samozřejmě započal v rodišti mého pra-pradědečka Josefa Milčáka - tedy v Brutovcích, malé vesničce v Levočských Vrších. Bohužel archivní záznamy z této obce jsou uloženy v Levoči, což pro mě představuje více než 10 hodin jízdy vlakem a to můj výzkum značně ztěžuje. Přesto myslím, že se mi podařilo poměrně slušně zmapovat rod Milčák z Brutovců. Nalezl jsem zatím nejstaršího, matrikou potvrzeného, člena rodu Ondřeje Milčáka, narozeného kolem roku 1757. Jeho pravděpodobným otcem byl asi Štefan Milčák, narozen kolem roku 1704.
Dále pracuji také na rodu Milčáků ze Staré Ľubovni. Zde je nejstarším nalezeným členem Josef Milčák (* okolo 1814). Rovněž jsem již podnikl výlet do archivu v Prešově, kde jsem pátral po Milčácích z Ohradzan a okolí. Nějaké výsledky již také mám, jen je ještě musím pořádně utřídit než je zveřejním. Další výzkum členů rodu Milčák provádím pomocí různých online databází - především rozšíření Milčáků po světě a hlavně v USA.

Stránky budu postupně aktualizovat tak, jak budu nacházet nové informace. Rád bych také vyzval všechny, kteří se chtějí podílet nějakou informací k pátrání po historii rodu Milčák, aby se mi ozvali na email.
Děkuji, Petr Milčák