V této části stránek budu postupně popisovat oblasti, města a vesničky, která byla v minulosti spjata s rodem Milčák. Pokusím se zde uvést jejich stručnou historii a také nějaké zajímavosti ze současnosti, protože v řadě popisovaných míst žijí Milčákové dodnes. Rád bych alespoň některá z těchto míst osobně navštívil. Zatím se mi podařilo podívat se do Brutovců, Spišských Vlachů, Spišské Nové Vsi a také do Levoče. Naleznete zde také fotografie a mapy, jak současné tak i historické.

Spiš (maďarsky Szepes, polsky Spisz)
Tento region patří mezi nejkrásnější a turisticky nejvyhledávanější oblasti na Slovensku. Na severu jej ohraničují Vysoké Tatry, na jihu Slovenský ráj. Z nabídky regionu Spiš můžeme jmenovat např. Spišský hrad, Spišskou Kapitulu, termální koupaliště či ledové jeskyně a další historické a kulturní památky v Levoči, Popradu, Kežmarku, Staré Ľubovně atd.

Mapa Spiše z roku 1723
Původní obyvatelstvo z 11. století byli Slováci. Od 12. století sem přicházeli němečtí kolonisté a také Maďaři. Ve 14. století sem Rusíni a Ukrajinci přinesli kromě jazyka a kultury také východní křesťanství. Tato etnická bohatost se odrazila v různorodosti lidové kultury regionu (architektura, kroje, zvyky, písně a řemesla). Více o historii a kultuře Spiše a Spišské župy nalezneme např. zde.
S laskavým svolením ředitele levočského archivu sem umísťuji obrázek nejstarší mapy Spiše, kterou vypracoval vojenský inženýr Paul Kray de Rokus, rodák z Kežmarku v roce 1715 a v roce 1723 ji vydal Matěj Bel.
Na mapce můžeme nalézt několik obcí, které souvisí s rodem Milčák, tedy Brutovce, Spišské Vlachy, Spišské Podhradí, Spišská Nová Ves a Levoča. Další dvě místa kde se možná Milčákové v minulosti vyskytovali jsou Stará Ľubovňa (na mapě jako Lublo) a Lesnica (není na mapě, nachazí se v místech kde je erb). Na tato místa jsem přišel, když jsem procházel údaje o emigrantech do USA. Ve Staré Ľubovně žijí Milčákové i nyní (viz. rozšíření rodu).


Zemplín (maďarsky Zemplén)
Druhou významnou oblastí, kde Milčákové v minulosti žili a také tam žíjí i nyní je Zemplín, především tzv. Horní Zemplín. Důkazy toho, že Milčákové v této oblasti žili jsem nalezl při hledání rozšíření rodu a také při pátrání po emigrantech. Pro další pátrání v matričních záznamech jsem si vybral obec Ohradzany, kde předpokládám velký počet Milčáků a také doufám že se mi podaří nalézt spojení s rodem z Brutovců. Mezi další obce, o které se zajímám patří Slovenská Volová, Kárná a Humenné.