Příjmení Milčák patří k těm méně obvyklým. Jeho původ a význam rozhodně nelze hledat v žádném českém slově. Při svém bádání v archívech jsem narazil na několik jeho podob. Nejčastěji bylo současné Milčák zapisováno jako Milcsak nebo také Milczak. Objevil jsem také záznam s variantou Miltsak.

Zde je ukázka ze zápisů v matričních knihách:
     
Otázku původu a významu příjmení lze zodpovědět díky tvaru Milczak. V této podobě je příjmení dodnes zapisováno v Polsku. Jeho původ lze hledat v polském milczeć - mlčet. Od tohoto slovesa je odvozeno podstatné jméno milczek - nemluva, nemluvný člověk.

Znamená to snad, že původní Milčákové - Nemluvové pochází z Polska?

Další variantou příjmení je Milchak. Objevil jsem ji při svém pátrání po potomcích emigrantů v USA. Původně jsem si myslel, že jde o jiné, pouze podobné, příjmení. Ale nakonec se ukázalo, že řada nositelů příjmení Milchak má předky na Slovensku a dokonce se mi i podařilo nalézt propojení s rodem z Brutovců (viz. Rod Milčák z Brutovců).
Přemýšlel jsem, jak mohlo ke zkomolení příjmení dojít - poměrně prostě, kvůli zvuku souhlásky "č". Ten byl v minulosti zapisován spřežkami cs, cz, nebo ts. V angličtině se s tímto zvukem setkáme např. u slov which a nebo witch. Zápis Milchak je tedy variantou příjmení Milčák, která vznikla z potřeby zapsat onen specifický zvuk "č".

Omlouvám se všem lingvistům a fonetikům, kterým tento můj neodborný výklad jistě způsobil zvýšení tepové frekvence a uvítám tak případné komentáře či opravy.