Rod Milčák z Brutovců (, 265 kb)
Rodokmen Štefana Milčáka narozeného okolo roku 1704; obsahuje ucelenou informaci o šesti generacích Milčáků z Brutovců (od roku 1704 do cca 1900) a dalším rozšíření rodu do Spišských Vlachů, Spišského Podhradí a také emigrantech do USA.
Rodiny Milčáků v Brutovcích (, 4 150 kb)
Obsahuje genealogické tabulky jednotlivých rodin v rodu Milčáků z Brutovců. V popisu rodin jsou vloženy fotografie některých zajímavých údajů z matričních záznamů. Informace budu postupně doplňovat.

Zde bych rád představil výsledky svého pátrání po rodu Milčáků z Brutovců. Jedná se vlastně o mé první výsledky, které jsem pořídil studiem matričních zápisů ve Státním archivu v Levoči. Ze začátku mi velice pomohl pan Juraj Čisárik, kterému tímto děkuji. Výsledkem jeho dvou návštěv archivu bylo nalezení mých přímých předků a také několik dalších rodin.
Nalezení mého, zatím nejstaršího, předka Ondřeje Milčáka a také přání pospojovat jednotlivé rodiny z Brutovců k sobě mne vyburcovalo k mé vlastní návštěvě archivu v Levoči. Velmi mi pomohlo, že v nedaleké Spišské Nové Vsi mám vzdálené příbuzné, u kterých jsem mohl po dobu svého bádání pobývat.
Mou pětidenní misi jsem ze tří dnů strávil bádáním v archivu, dále jsem se jel podívat do Spišských Vlachů (rodiště mého pradědy Jána Milčáka) a samozřejmě jsem nemohl nenavštívit Brutovce. Během prvních dvou dnů se mi podařilo v archivu prostudovat všechny římsko-katolické matriky z Brutovců.

Matriční kniha z
období 1760 - 1830

Třetí den jsem ještě stihl nahlédnout do Pozemkové knihy z roku 1855 a také do několika matričních knih ze Spišských Vlachů. Vzhledem k tomu, že jsem ale měl málo času, moc užitečných údajů se mi už nalézt nepodařilo. Mám tak alespoň o důvod více se tam opět někdy vypravit. Personál archivu byl velmi ochotný a nápomocný, takže se na další návštěvu Levočského archivu moc těším.

No a jaké byly výsledky pátrání - především se mi podařilo propojit všechny rodiny Milčáků v Brutovcích a u řady osob jsem doplnil data narození, svatby či úmrtí. Jsou samozřejmě některé údaje, které stále nemám ověřeny, ale i tak myslím, že se mi rod Milčák z Brutovců podařilo úspěšně zmapovat.
Nejstarší osobou a tedy zakladatelem rodu je Ondřej Milčák (zapisováno Andreas Milcsak) narozen kolem roku 1757. S první ženou (Anna Salajová, psáno Szalay) měl 7 dětí, z nichž především nejmladší Ján, jako jediný přeživší syn, je z hlediska dalšího šíření rodu nejdůležitější. Druhá Ondřejova žena byla Marie Hricková a porodila dceru Marii a syna Michala, druhého nositele rodového jména.

Pozemková kniha
z roku 1855

Během své druhé návštěvy v levočském archivu jsem chtěl dohledat údaje o manželkách Milčáků a jejich rodinách. Byl to však cíl těžší než jsem čekal - uvedu příklad: ze záznamu o svatbě Michala Milčáka a Marie Kickové jsem věděl, že se Marie narodila kolem roku 1832. Avšak kolem tohoto roku se v Brutovcích narodily 4 Marie Kickové. Musel jsem tedy své pátrání rozšířit a dohledat tu správnou Marii. To znamenalo alespoň částečně zmapovat rodinu Kicků v Brutovcích (mimochodem, objevil jsem, že Kickové a Hockickové v Brutovcích mají jednoho předka - jde pravděpodobně pouze o zkomolení jména). Toto jsem udělal i u dalších spřízněných rodin a výsledkem je částečné zmapování rodin Kicko/Hockicko, Popovič, Biroščák, Salaj a Tarbay z Brutovců. Je zajímavé pozorovat, jak jsou jednotlivé rodiny vzájemně propojené a to i několikrát.

Dalším výsledkem mého druhého bádání bylo dohledání 4 pravděpodobných sourozenců Ondřeje Milčáka a tím také určení jeho možného otce - Štefana Milčáka narozeného kolem roku 1704. Jejich vztah bohužel nemám podložen žádným záznamem.

Urbář 1772

K dalším úlovkům této mé návštěvy patří např. nalezení spojení mezi Štefanem Milčákem ze Spišského Podhradí a rodem z Brutovců; napojení rodiny Valentýna Milčáka ze Spišských Vlachů na hlavní rod; objevení několika záznamů o Milčácích ze Staré Ľubovni a další.

Velmi zajímavé bylo pro mne také např. prohlížení urbáře z roku 1772, kde jsem nalezl i zmínku o hospodářství Milčakovec. Ostatně o tom jsem již věděl z publikace o Brutovcích, věnované 730. výročí písemné zmínky o obci, kde autoři tento záznam zmiňují:
"Podľa archívných dokumentov sa dozvedáme, že Brutovce museli pred rokom 1772 prežiť ťažké chvíle. Brutovskí roľníci opustili 22 usadlostí alebo gazdovstiev. Boli to tieto: Milčakovec, ... "
... více se bohužel v urbáři o tomto hospodářství nepíše.

V pořadí třetí návštěvu levočského archivu jsem podnikl při zpáteční cestě z Prešova (tam jsem v archivu pátral po Milčácích z Ohradzan). Dohledal jsem několik chybějících údajů z Brutovců, Spišských Vlachů a především Staré Ľubovni a také jsem si prohlédl staré mapy intralivánu Brutovců z let 1854 a 1878.


Vývoj formy záznamů v římskokatolických matrikách farního obvodu Brutovce:
   Matricula Baptisatorum (, 242 kb) - matrika narozených, resp. pokřtěných v letech 1729 - 1896
   Matricula Copulatorum (, 253 kb) - matrika oddaných v letech 1724 - 1896
   Matricula Defunctorum (, 226 kb) - matrika zemřelých v letech 1760 - 1896

- kniha I: narození a oddaní 1724 - 1760
- kniha II: narození, oddaní a zemřelí 1760 - 1830
               a biřmovaní 1804 - 1867
- kniha III: narození 1830 - 1896
- kniha IV: oddaní a zemřelí 1830 - 1896
- kniha V: narození 1844 - 1849
- kniha VI: oddaní 1844 - 1849
- kniha VII: zemřelí 1844 -1849
BRUTOVCE, okr. Spišská Nová Ves
     Římskokatolický farní úřad
     farní obvod: Brutovce; Oľšavica a Podproč
- narození: 1729 - 1896
- oddaní: 1724 - 1896
- zemřelí: 1760 -1829, 1831 - 1896

Štátny archív v Levoči,
Malý Župný dům,
Nám. Majstra Pavla 60
SPIŠSKÉ VLACHY, okr. Spišská Nová Ves
     Římskokatolický farní úřad
     farní obvod: Spišské Vlachy, Dobrá Voľa, Kolinovce
- narození: 1636 - 1704, 1719 - 1721, 1728 - 1843, 1852 - 1895
- oddaní: 1647 - 1667, 1686 - 1695, 1726 - 1843, 1852 - 1896
- zemřelí: 1639 - 1701, 1728 - 1843, 1852 - 1895
Do roku 1674 jsou matriky evangelické.
SPIŠSKÉ PODHRADIE, okr. Spišská Nová Ves
     Římskokatolický farní úřad
     farní obvod: Spišské Podhradie, od roku 1878 i Studenec
- narození: 1665 - 1896 (do roku 1674 evangelické)
- oddaní: 1728 - 1897
- zemřelí: 1727 - 1895
- index narozených: 1800 - 1854