Rod Milčák ze Staré Ľubovni (, 174 kb)
Rodokmen Josefa Milčáka narozeného okolo roku 1814; obsahuje tři generace Milčáků ze Staré Ľubovni a také informace o emigrantech do USA.
Rodiny Milčáků ve Staré Ľubovni (, 354 kb)
Genealogické tabulky jednotlivých rodin tohoto rodu. Informace budu postupně doplňovat.

Ve Staré Ľubovni a jejím okolí žije několik rodin Milčáků dodnes. Původně jsem si myslel, že se sem pouze přestěhovaly, ale záznamy o emigrantech do USA naznačovaly, že zde Milčákové byly pravděpodobně již koncem 19. století. Jednalo se konkrétně o emigranty Jana a Karla, kteří dle zápisů pocházeli z "Lubló, Hungary". V seznamech pasažérů byla uvedena jejich přibližná data narození 1883, resp. 1889, což mi plně postačovalo pro zahájení pátrání v matričních dokumentech. Ty jsou uloženy v archivu v Levoči.

Během svého druhého pátrání v levočském archivu jsem proto nahlédl do záznamů ze Staré Ľubovni a poměrně snadno jsem tam zmíněné dva Milčáky našel. Netrvalo dlouho a dohledal jsem jejich sourozence a hlavně rodiče - Joannes Milcsák a Marie Szasaneczky. Záznam o jejich svatbě mne měl v pátrání posunout dál, ale nedokázal jsem rozluštit místo narození. To se mi samozřejmě podařilo až doma - jednalo se o obci Hobgard (dnes Chmeľnica).

K dalšímu pátrání jsem se dostal při zpáteční cestě z prešovského archivu. Tato jednodenní zastávka v Levoči mi posloužila k dohledání několika údajů z Brutovců, ale především se mi podařilo v záznamech z Chmeľnice posunout výzkum tohoto rodu Milčáků o generaci dále. Nalezl jsem Josefa Milčáka (* okolo 1814), jeho dvě ženy a pět dětí. Jako místo narození bylo někdy uváděno "Arx Lubló", což jsem identifikoval jako Ľubovnianský hrad. Také informace, že Josef Milčák byl "majorós = sedlák" je zajímavá. Více se mi během této krátké návštěvy najít nepodařilo a tak zatím nejstarším Milčákem rodu ze Staré Ľubovni je Josef Milčák, narozený kolem 1814, pravděpodobně v Chmeľnici.

Informace o tomto rodu jsem ještě rozšířil díky americkému sčítání obyvatel (US census 1920 a 1930). Nalezl jsem rodinu Anthony Franka Milchaka (původně Anthonius Milcsak; * 1887) a Johna Michaela Milchaka (původně Joannes Milcsak; * 1882). Jejich jména jsou také uvedena v registračních kartách odvedenců do 2. světové války, stejně tak jako jméno jejich mladšího bratra Karla (* 1889). Na Slovensku tak zůstali asi jen Štefan (* 1891; roku 1920 se oženi v Chmeľnici s Kateřinou Fedorakovou) a Josef (* 1880; jeho osud mi zatím není znám).


STARÁ ĽUBOVŇA
     Římskokatolický farní úřad
     farní obvod: Stará Ľubovňa a od r. 1852 Jarabina a Litmanová
- narození: 1692 - 1776, 1770 - 1895
- oddaní: 1726 - 1927
- zemřelí: 1740 - 1887, 1890 - 1913

CHMEĽNICA, okr. Stará Ľubovňa
     Římskokatolický farní úřad
     farní obvod: Chmeľnica, Podsadek (dnes součást obce St. Ľubovňa)
- narození: 1779 - 1914
- oddaní: 1779 - 1906
- zemřelí: 1779 - 1915
- index narozených: 1720 - 1914
- index oddaných: 1720 - 1899