Rod Milčák z Ohradzan (, 194 kb)
Rodokmen Ondřeje Milčáka narozeného okolo roku 1757; obsahuje pět generací Milčáků z Ohradzan.

Ohradzany, jako další rodiště Milčáků, jsem poznal hned v počátcích svého pátrání. Při prohlížení seznamů pasažérů plujících do USA jsem stále narážel na Milčáky pocházející z "Göröginye" - dnes Ohradzany, menší obce na východním Slovensku, severně od města Humenné. Vzhledem k množství objevených záznamů o emigrantech jsem se domníval, že rod Milčáků z této oblasti bude stejně rozsáhlý jako ten z Brutovců.

Naplánoval jsem si tedy výzkumnou misi do Státního archivu v Prešově, kde jsou uloženy potřebné matriční záznamy. Během tří dnů jsem prošel prakticky všechny dostupné záznamy (končí již roku 1804) a z nalezených výsledků mi bylo hned jasné, že rod Milčáků z Ohradzan je podstatně menší než ten z Brutovců. Překvapen tímto výsledkem a rozladěn absencí další záznamů jsem si "jel spravit náladu" do Levoče, kde jsem se ještě jeden den věnoval pátrání po Milčácích ze Staré Ľubovni.

Když jsem pak doma nalezené záznamy třídil a zapisoval do tabulek, narazil jsem na několik nesrovnalostí. Především se jednalo o Jána Milčáka syna Pavla a Marie, rozené Mislyanové. Někdy byla za Jánovu ženu uváděná Marie Bazárová a někdy Zuzana Bazárová. Dvě ženy snad mít nemohl!!! Záhadu jsem rozluštil díky nepatrným poznámkám uvedených občas u jména - "id." resp. "ifj." - což jsou zkratky pro "idõs = starý" a "ifjú = mladý". Pavel a Marie měli tedy dva syny Jány??? - možná, ale možná to tak úplně pravda také není, protože u staršího je jako matka uvedena Anna Mislan a u mladšího Maria Bartko (správně má být Mislan; Bartko byla za svobodna). Značí to snad na chybu v zápisu, nebo snad na nemanželské dítě...? K těmto nesrovnalostem se pak ještě přidala podivná absence prakticky jakýchkoliv záznamů o Milčácích zhruba před rokem 1825 a to způsobilo, že jsem již začal plánovat další výlet do Prešova.

V polovině roku 2009 se na mne ale usmálo štěstí, neboť na stránkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (tzv. Mormoni) se objevily volně dostupné záznamy z Prešova, včetně záznamů z Ohradzan. Mohl jsem tak v klidu z pohodlí domova pátrat přes internet - sice pátrání v archivu má své kouzlo, ale online dostupnost záznamů bez jakýchkoliv omezení je úžasná.
Online záznamy z prešovského archivu jsou dostupné na: http://pilot.familysearch.org

 • vyberte "Browse our record collections", potom "Europe" dále "Slovakia, Prešov Region Church Books" a zde si vyberte "Roman Catholic" objeví se seznam farností mezi nimiž i Ohradzany - poklepnutí se zobrazí seznam dostupných záznamů a už můžete pátrat :)
 • kéž by už tako byly dostupné záznamy z ostatních archivů, nebo alespoň z Levočského :)
 • Podařilo se mi tak dohledat některé chybějící záznamy a trochu rozšířit informace o dalších osobách. Současnou podobu rodu Milčáků z Ohradzan si můžete prohlédnout zde v pdf. Nejstarší člen rodu je zatím Ondřej Milčák narozený kolem roku 1757. Zmiňuje jej záznam z matriky zemřelých z roku 1827, který uvádí, že zemřel v 70 letech, jeho ženou byla Alžběta a pocházel z Ohradzan. Za jejich děti považuji tyto tři: Jiří, Michal a Ondřej, ale nepodařilo se mi dohledat žádný záznam, který by to potvrdil. Narození těchto tří Milčáků je opět dopočítané z jejich úmrtí. Nalezené záznamy říkají, že dalším pokračovatelem rodu je pravděpodobně pouze Ondřej, resp. jeho syn Pavel.

  Záznamy se pokusím ještě rozšířit, hlavně propojím nalezené Milčáky z Ohradzan s rodinami některých emigrantů v USA. Pokud by se nalezl někdo, kdo by mi chtěl v pátrání pomoci, budu velmi rád.


  budova Státního archivu v Prešově - bývalý františkánský klášter


  OHRADZANY, okr. Humenné
       Římskokatolický farní úřad
       farní obvod: Ohradzany a Sopkovce (dnes součást obce Ohradzany), Baškovce, Gruzovce a Slovenská Volová (dnes      součást obce Slovenská Volová), Karná, Turcovce
  - narození: 1804 - 1907
  - oddaní: 1804 - 1910
  - zemřelí: 1804 - 1914